Juridische informatie

1. Wettelijke informatie

Eigenaar website: SAS ENYGEA
Adres: Aréa, 6 allée du Progrès – 59320 Englos
Tel: +33 320 893400
SIRET: 48336464200031
Aandelenkapitaal: €670.284
Publicatiemanager: Hervé MONTAGNE

2. Kredieten

Grafisch ontwerp, ontwikkeling en integratie:
KaméléCom, experts in grafisch ontwerp in Lille, Nord.

Site hosting:
www.ostin.fr

Foto credit: Shutterstock / ENYGEA.

De meeste foto’s en illustraties op de website www.enygea.com zijn originele foto’s van ENYGEA’s verschillende seminars en fotoshoots.

Reproductie verboden zonder toestemming.

3. Doelstellingen en kwaliteit van de inhoud

Het doel van deze website is om het grote publiek en professionals te informeren. ENYGEA streeft ernaar gecontroleerde informatie van hoge kwaliteit te leveren. Als informatie echter onjuist blijkt te zijn of een typefout bevat, kunt u de beheerder van de site hiervan op de hoogte stellen.

4. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site valt onder het auteursrecht; als gevolg hiervan zijn het algemene ontwerp, de teksten, afbeeldingen, knowhow en alle andere elementen die de grafische structuur van de site vormen, het exclusieve eigendom van de eigenaar, met uitzondering van korte citaten die toebehoren aan hun respectieve auteurs en die zijn opgenomen onder de voorwaarden van artikel L. 122-5 van de Franse wet op intellectueel eigendom.

Reproductie, zelfs gedeeltelijk, van het geheel of een deel van deze site (anders dan technisch noodzakelijk voor raadpleging) op welke elektronische drager dan ook is uitdrukkelijk verboden. Elk gebruik van de inhoud van de site in strijd met deze bepalingen vormt een inbreuk in de zin van artikel 335-2 van de Franse wet op intellectueel eigendom.