Voor sociale prestaties

Enygea is vooral een verhaal van mannen en vrouwen die zich inzetten voor het welzijn van iedereen, overal. Het is dan ook met respect voor anderen en voor het werk dat Enygea zich ertoe verbindt de vrijheid van vereniging en het recht op collectieve onderhandelingen te respecteren, bij te dragen tot de uitbanning van elke vorm van discriminatie op het vlak van tewerkstelling en een aangename en veilige werkomgeving en -omstandigheden te creëren.

Respecteer de vrijheid van vereniging en het recht op collectieve onderhandelingen

In 2018 hebben we onze CSE opgericht, waarin de verschillende colleges uiteraard vertegenwoordigd zijn, d.w.z. arbeiders/bedienden – supervisors/technici – managers, en ook de pariteit wordt gerespecteerd. We zijn ook actief binnen de DLR (nationale federatie van distributeurs, verhuurders en reparateurs van bouw-, civieltechnisch en overslagmaterieel), die representatief is voor onze sector, met name via de commissie SUM (sanitaire en mobiele units) die in 2018 is opgericht. Hervé Montagne werd verkozen tot voorzitter van deze nieuwe commissie.

Een aangename werkomgeving bieden

In juli 2019 verhuisden de ondersteunende diensten van de Enygea Groep naar een nieuw, verantwoord pand. Dit passief-energiegebouw is ontworpen om personeelsuitwisselingen aan te moedigen en aangename werkomstandigheden te bieden. Omdat we ons bewust zijn van de zware aard van ons werk, ontwikkelen we onze producten, en in het bijzonder hun gewicht, om letsel bij ons verwerkingspersoneel te voorkomen. Als onderdeel van dit streven naar veiligheid hebben we ook onze PBM’s (persoonlijke beschermingsmiddelen) herzien in overeenstemming met de nieuwe geldende normen.

Transparantie in het bedrijfsleven bevorderen

In 2012 besloot Hervé Montagne, voorzitter van de Enygea Group, om het kapitaal open te stellen voor managementmedewerkers. De reden voor deze beslissing ligt in de waarden verantwoordelijkheid, vertrouwen en transparantie, die fundamenteel zijn voor het welzijn van onze werknemers en de groei van het bedrijf. Op dit moment heeft het management 5,4% van de aandelen in handen. In 2018 stond het op 2,4%, een aandeel dat in 1 jaar tijd meer dan verdubbeld is (+125%).
Daarom rust de Enygea Groep zichzelf in 2019 uit met een sociaal bedrijfsnetwerk dat alle medewerkers in staat zal stellen om het nieuws van de Groep te volgen, op de hoogte te blijven van HR-ontwikkelingen (jobaanbiedingen, nieuwe integraties, onderlinge verzekeringen, enz.